Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Част от екипа на Лазерен дентален център от 2015 г., Иванова се разпознава с изключителни качества като асистент. От 01.04.2020 г. е преминала в пенсионна категория, но продължава своята активна роля в центъра, работейки доброволно като медицински секретар. Тя е посветена на подпомагане на младите дентални лекари в административната им работа.