Д-р Антония Иванилова

Д-р Антония Иванилова

Доктор Иванилова завършва  специалност „дентална медицина“ в Медицински университет София.
От тогава продълвава обучението си като посещава множество следдипломни курсове и квалификации.
Участва в редица национални конференции и симпозиуми.
Проявява интереси в областта на ендодонтията ,пародонтологията и детстката дентална медицина.
2021г. получава сетрификат за работа с  алайнери на системата DENT@LIGN.
Член на Български зъболекарски  съюз от 2014г.