Деница Ковачева

Деница Ковачева – Дентален Асистент

Моите професионални ангажименти обхващат предоставяне на качествена асистентска подкрепа на Д-р Иванилова и Д-р Стефанова, които стремят към висококачествено лечение в спокойна и приятна обстановка. В личен аспект, семейството ми представлява основата на моето щастие, основано на взаимната любов и съпричастност.