Клиничен случай no.26

Пациент на 27 години с екстрахиран шести зъб.

Трансгингивално имплантиране на едночастов Q-имплант и сулкус формер.