Клиничен случай no.14

Пациент със счупени предни зъби.

Възстановяване с Еsthet X.