Клиничен случай no.2

Пациент на 57г. без оплаквания, но с голяма счупена обтурация на 36-ти зъб. След снимката се диагностицира безсимптомен дифузен периодонтит. След пролекуване в четири посещения и снимка направена след година е видно излекуване на заболяването.