Ц Е Н О Р А З П И С

на извършваните манипулации в кабинета на Д-р Колева

В сила от 1 Август 2021
1.Преглед и лечебен план184.00лв.
2.Почистване Scaler Kavo,Prophyflex238.00лв.
3.Шиниране на пародонтално компро-метирани зъби 6 Asteria Estelite1138.80лв.
4.Закрит пародонтален кюретаж на зъб ErYag lazer ,Colagen-88.30лв.
5.Френектомия ErYag lazer480.00лв.
6.Ендодонтско лечение на трика-нален зъб Asteria Estelite ,Mailefer1300лв.
7.Ендодонтско лечение на двуканален зъб Asteria Estelite1080.00лв.
8.Ендодонтско лечение едноканален зъб Asteria Estelite-980.00лв.
10.Meталокерамична корона 880.00лв.
11.Корона циркон 1080.00
12.Планиране на имплантиране и хирургичен водачлв.500.00
13.Имплантиране QTrinon Germany, ErYag1800.00лв.
14.Корона върху имплант1180.0лв.
15.Анализ за лечение с алайнери400.00лв.
16.Лечение на лек случай с алайнери до 4 месеца2370.00лв.
17.Лечение на средно сложен случай с алайнери до 8 месеца3700.00лв.
18.Лечение на сложен случай с алай-нери – до 13 месеца 5940.00лв.
19.Клинично избелване /реминера-лизация /558.00лв.-три посещения
20.Asteria Estelite – лечение кариес със една повърхност328.00лв.
21.Asteria Estelite –лечение на кариес със две повърхности361.00лв.
22.Asteria Estelite-лечение на кариес със три повърхности 393.00лв.
23.Asteria Estelite, Маilefer -дефект c четири и повече повърхности471.00лв.
24.Изваждане на многокоренов зъб Colagen ,Safil 503.80лв.
25 .Изваждане на еднокоренов зъб Colagen ,Safil 350.00лв.