Защо е безопасно да се лекувате Lazer Dental Centre при епидемия с CoVID19

В Lazer Dental Centre се спазват противоепидемич-ните мерки препоръчани от Националния Център по заразни и паразитни болести .Центърът разполага със стоматологичен юнит Kavo Estetica 70 koйто е от най-висок международен клас притежаващ система за вътрешна дезинфекция компютърно регулирана.Дезинфекционните вещества Decasep-tol и Oxygenal 6 впръскват във ендогенната система на юнита предпазвайки пациентите от кръстосани инфекции.Автоклавирани инструменти в MELAG индивидуално опаковани са 100 % сигурни при лечението.Спазват се препоръчителните стерилизационни експозиции за целия инструмен-тариум.Всекидневно се използва бактерицидна лампа стерилизираща въздуха и помещенията и всички повърхности .

Korona virus CoVID19

Корона вирусите са разпространени по цял свят и над 80% от възрастното население има антитела срещу тях-това означава че 80% от възрастното население има имунитет срещу корона вируси .Човешките корона вируси са на големина от 75 микрометра до 160 микро-метра.Корона-вирусите обуславят 10-35% от острите респираторни заболявания ранна пролет и къснa есен .Епидемия от корона вирус е имало през 2002 година която е тръгнала от Китай SARSCoV –прочиняващ Тежък остър респираторен синдром.Патогенни за човека за и HCoV-229E и HCoV0C43 ,спадат към група 1и2 и се свързват с развитие на лека диария.Новият CoVID19 също причинява Остър респираторен синдром.
Механизмът на разпространение не е напълно изяснен.Заразяването става чрез капки или пръски от респираторни секрети при тесен контскт с болния ,вероятно и по фекално-орален механизъм,тъй като вирусите се излъчват и чрез фекалиите.Някои индивиди могат да заразят 10-40 контактни( т.н. super spreaders)
Патогенеза-не е напълно изяснена. Входна врата на инфекцията са дихателните пътища ,вероятно и стомашно –чревния тракт.
Клиничната картина на Острия респираторен синдром причиняващ се от новия CoVID19 наподобява на този от 2002 година (SARSCoV ).Заболяването протича в две фази.Първата фаза протича 3-7 дни.След началното подобрение при част от болните 15-25 %настъпва влошаване и развитие на втората фаза с развитие на агресивен имунен отговор и пневмония .Тези пациенти се нуждаят от интензивни грижи.При децата заболяванетo е по-рядко и протича по-леко . При 85% от хората настъпва оздравяване.Рискови фактори за тежко протичане са възраст над 55 г. със съпътстващи заболявания-диабет,хронични белодробни заболявания ,хроничен хепатит ,нелекуван пародонтит,астма, автоимунни заболявания ,алергия и др.
Лечението е симптоматично като при тежко проти-чане се препоръчва и пулсова терапия с кортико-стероиди в болнична обстановка.
Прогноза-Леталитет 2%-съизмерим с този на сезонен грип.
Авторски колектив ,Инфекциозни болести 2009 г. под редакцията на Проф.Генчо Генев
Д-р Колева

Лингвалните брекети – Д-р Стефанова

Лингвалните брекети са съвсем невидими. Поставят се по вътрешната повърхност на зъбите, което ги прави напълно незабележими. Лингвалните брекети са превъзходен избор за по-възрастни пациенти, които желаят да подобрят естетиката и функцията на зъбите си, без никой да разбере. Съществуват два типа лингвални брекети – 2D за лечение на по-леки случаи и 3D за по-сложни и дълги случаи. Също така освен класическите лингвални брекети, вече се предлагат и самолигиращи-лингвални брекети за по-лесно и свободно изправяне на зъбите. Поставянето може да бъде директно, но в лингвалната ортодонтия индирект бондинга е стандарт за бързина, ефективност и комфорт на поставяне. Лингвалните брекети са идеални за хора които искат да подобрят усмивката си, без да позволяват това да смущава работата и социалния им живот. Read more

Д-р Стефанова Ортодонтия ​

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюститеortodontska_praktika_doktor_stefanova. Името ортодонтия е с гръцки корен и е съставно от гръцката дума ortho – правилен и odons – зъб.
Ортодонтското лечение не е свързано само с правилната подредба на зъбите, но може и да контролира и модефицира разтежа на лицевите кости. Основните й цели са оптимизиране на функциите на лицево-челюстния комплекс (дъвкателния процес) и постигане на оптимална естетика на съзъбието и прилежащите структури – променя се цялостния вид на лицето, профила на устните, съотношението между трите лицеви етажа.
Ортодонтските деформации не са само естетичен дефект. Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.
Ортодонтското лечение  може да се провежда във всички възрасти.
Най-добре е първият преглед при ортодонт да се направи на 7 годишна възраст и той да определи дали има нужда от лечение, кога е най-добре да започне то и с какви апарати. Ако на този етап не се налага някаква намеса, е добре да се направи втора и трета консултация през 1 – 1,5 година, за да се проследи смяната на зъбите и да се избере най-подходящия момент за намеса, така че с възможно по-леки апарати за по-кратко време да се постигне максимален резултат.
Снемаемите апарати (пластмасовите шини) са подходящи за деца с млечно и смесено съзъбие . Основният апарат, които се използва е лингвалната пластинка (това е стандартната шина за изправяне на зъбите), най-често употребявани във възраста до около 18 год. Тя е евтина и резултатите са добри при редовно носене. Най-новите тенденции налагат използване на нови материали и техники с големи вариации.
При пациенти с постоянни зъби брекетите са единствения начин да се подредят зъбите и да се коригира захапката. Брекетите са метални или керамични пластинки, които се позиционират внимателно върху повърхността на всеки зъб. Те са така устроени, че позволяват преместване на зъба в трите равнини, което позволява постигане на правилен краен резултат. Ортодонтското лечение е продължително – около 1,5–2 години в зависимост от конкретния случай. Причината за това е, че преместването на зъбите е свързано с резорбция на кост и с образуване на нова. Пълноценна нова кост може да се образува под действието на слаба сила, действаща постоянно за дълго време. По време на лечението са нужни посещения за активиране на брекетите през 4, 6 или 8 седмици в зависимост от етапа на лечение. По-дългите отсъствия удължават и затрудняват лечението, но не го правят невъзможно. Понякога се налагат и извънредни посещения поради разлепен брекет, бодяща тел и др., затова най-добре е човек да се лекува там, където живее.
Запазването на получения резултат е важно колкото самото лечение. След свалянето на брекетите задължително се слага апарат (ретенционен апарат, ретайнер), който държи зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. Обикновено това е съвсем тънка, но много здрава тел, която се залепва върху задната повърхност на долните и на горните резци и кучешки зъби. Тя е много елегантна, не се вижда и не пречи на говора и на храненето. Трябва да стои поне колкото е било активното лечение. През този период пациентите идват през 6 месеца, за да се уверим, че всичко е наред.

Transgingivalno-implantirane-s-dentalen-lazer

Трансгингивална имплантация с дентален лазер (видео)

Трансгингивална имплантация с високоенергиен дентален лазер на пациент с обеззъбена горна челюст и невъзможност за класическо протезиране с тотална протеза.
Read more

Qualitative and quantitative assessment of parodontopathogenes in endodontium of teeth affected by Parodontitis with 50% or more bone loss

The role of these microorganisms as a source of toxins and for development of Parodontitis

Read more

Prevotella Intermedia

Prevotella Intermedia is a gram negative obligate anaerobic pathogen involved in periodontal infections, gingivitis, periodontitis and often in Acute necrotizing ulcerative gingivitis. Read more

Приложение на Er: YAG дентален лазер върху твърдите зъбни тъкани

Препарация на два цервикални кариеса без упойка с дентален лазер LITE TOUCH™. Read more

Връзката УСТА-ТЯЛО: 6 причини поради които вашата устна хигиена ви помага да се чувствате добре

Грижата за устата ви – зъбите и венците – играе по-голяма роля от това да имате ослепителна бяла усмивка. Read more