Клиничен случай no.21

Пациентка на 25 години, с хроничен пулпит на 37-ми зъб и много нисък праг на болка. Read more

Клиничен случай no.20

Дете на 16 години с ортодонтска аномалия и хипертрофия на гингивата около 12-ти, 13-ти, 14-ти и 15-ти зъб. Read more

Клиничен случай no.19

Пациентка на 46 години с нелекуван генерализиран пародонтит и разклащане на първи и втори зъб горе дясно. Read more

Клиничен случай no.18

Пациентка на 23 години, желаеща да промени формата на зъбите си, без те да се пилят и умъртвяват, на минимална цена. Read more

Клиничен случай no.17

Пациент на 48 години с генерализиран пародонтит и силно разклатени зъби трета степен. Read more

Клиничен случай no.13

Пациентка на 24 години, посещавала друг колега в продължение на 4 месеца, след което състоянието й е видно от първата снимка. Read more

Клиничен случай no.12

Пациентка на 38 години с разклатен и прорастнал втори зъб в дясно. Read more

Клиничен случай no.10

Пациентка на 34 години с болки в 47-ми зъб поради обострен хроничен периодонтит. Read more

Клиничен случай no.11

Пациент на 35 години с многократно поставяни пломби на двата горни централни резеца. Пломбите са падали след 2-3 месеца. Read more