Клиничен случай no.31

Пациент на 58г. с липсващи зъби на горната челюст поради пародонтит. Read more

Клиничен случай no.29

Пациентка с липсващи шести и седми зъб. Read more

Клиничен случай no.26

Пациент на 27 години с екстрахиран шести зъб. Read more

Клиничен случай no.27

Пациентка, имплантирана трансгингивално с Q-имплант пети горе в ляво на 18.06.2012г. Read more

Клиничен случай no.28

Пациентка на 58 години с композитни фасети и кариес нерезистентно съзъбие. Read more

Клиничен случай no.25

Пациент на 49 години с извадени преди 17 години зъби – 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми горе ляво. Read more

Клиничен случай no.24

Пациентка на 57 години с изваден 23-ти зъб. Read more

Клиничен случай no.23

Дете на 7 години. Френулотомия с Lite Touch след локално обезболяване. Read more

Клиничен случай no.22

Разкриване на импланти с LITETOUCH Er:YAG и поставяне на гингивоформери. Read more