Entries by Dr. Koleva

Защо е безопасно да се лекувате Lazer Dental Centre при епидемия с CoVID19

В Lazer Dental Centre се спазват противоепидемич-ните мерки препоръчани от Националния Център по заразни и паразитни болести .Центърът разполага със стоматологичен юнит Kavo Estetica 70 koйто е от най-висок международен клас притежаващ система за вътрешна дезинфекция компютърно регулирана.Дезинфекционните вещества Decasep-tol и Oxygenal 6 впръскват във ендогенната система на юнита предпазвайки пациентите от кръстосани инфекции.Автоклавирани инструменти […]

Korona virus CoVID19

Корона вирусите са разпространени по цял свят и над 80% от възрастното население има антитела срещу тях-това означава че 80% от възрастното население има имунитет срещу корона вируси .Човешките корона вируси са на големина от 75 микрометра до 160 микро-метра.Корона-вирусите обуславят 10-35% от острите респираторни заболявания ранна пролет и къснa есен .Епидемия от корона вирус […]

Лингвалните брекети – Д-р Стефанова

Лингвалните брекети са съвсем невидими. Поставят се по вътрешната повърхност на зъбите, което ги прави напълно незабележими. Лингвалните брекети са превъзходен избор за по-възрастни пациенти, които желаят да подобрят естетиката и функцията на зъбите си, без никой да разбере. Съществуват два типа лингвални брекети – 2D за лечение на по-леки случаи и 3D за по-сложни […]

Клиничен случай 39

Пациентка  на 52 с тежък пародонтит.Приложен лечебен протокол на Горната челюст с ErYag лазер.Стациониране на прогресивната костна деструкция ,стабилизиране на зъбната подвижност и възстановяване на естетката.

Д-р Стефанова Ортодонтия ​

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюстите. Името ортодонтия е с гръцки корен и е съставно от гръцката дума ortho – правилен и odons – зъб. Ортодонтското лечение не е свързано само с правилната […]

Клиничен случай 37

Пациентка на 43 живееща в Германия.Констатирани отклонения-липсващи 45,46,47 зъби.Поставяне на 3 импланта трансгингивално едносеансово.Поставяне на короните след 3 месеца.