Клиничен случай no.8

Пациент на 57 години с дефекти на двата първи зъба.

Възстановяване с Estet X.

Leave a Reply

Your email address will not be published.