Клиничен случай no.36

Клиничен случай от Февруари 2015. Пациентка на 56 години с естетични оплаквания. Отстраняване на старите конструкции и възстановяване на естетиката и дъвкателната функция.

Leave a Reply

Your email address will not be published.