Клиничен случай no.34

Пациентка на 44г. с извадени 36-ти и 37-ми зъби. Трансгингивално имплантиране с Er:YAG дентален лазер на 11.09.2014г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.