Клиничен случай no.32

Пациент на 49 години, живеещ в USA. Имплантиране на два импланта в областта на шести зъб на долната челюст в дясно. Безболезнен оперативен и следоперативен период. Снимките са направени в деня на имплантирането.

Leave a Reply

Your email address will not be published.