Клиничен случай no.30

Пациент на 46 години с Parodontitis generalisata.
Едногодишен план на лечение  с Er Yag лазер. Отстраняване на инфекцията и протезиране с циркониева конструкция. Имплантиране в Regio 16.

Leave a Reply

Your email address will not be published.