Клиничен случай no.27

Пациентка, имплантирана трансгингивално с Q-имплант пети горе в ляво на 18.06.2012г.

Поставена обикновена металокерамична корона три месеца след имплантирането.

Leave a Reply

Your email address will not be published.