Клиничен случай no.26

Пациент на 27 години с екстрахиран шести зъб.

Трансгингивално имплантиране на едночастов Q-имплант и сулкус формер.

Leave a Reply

Your email address will not be published.