Клиничен случай no.25

Пациент на 49 години с извадени преди 17 години зъби – 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми горе ляво.

Поставяне на имплант в областта на 4-ти горе ляво по метода трансгингивално имплантиране. Безсимптомен оперативен период, в процес на остеоинтеграция с временна корона.

Leave a Reply

Your email address will not be published.