Клиничен случай no.24

Пациентка на 57 години с изваден 23-ти зъб.

Поставяне на Q-имплант трансгингивално и временна корона. Втората снимка е непосредствено след имплантирането.

Leave a Reply

Your email address will not be published.