Клиничен случай no.23

Дете на 7 години. Френулотомия с Lite Touch след локално обезболяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published.