Клиничен случай no.21

Пациентка на 25 години, с хроничен пулпит на 37-ми зъб и много нисък праг на болка.

Безболезнено ендодонтско лечение на триканалния седми зъб в едно посещение. Безсимптомен следоперативен период.

Leave a Reply

Your email address will not be published.