Клиничен случай no.19

Пациентка на 46 години с нелекуван генерализиран пародонтит и разклащане на първи и втори зъб горе дясно.

Стабилизиране на зъбите и възстановяване на естетиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published.