Клиничен случай no.17

Пациент на 48 години с генерализиран пародонтит и силно разклатени зъби трета степен.
Терапевтична подготовка, шиниране и възстановяване на дефектите в зъбната редица с металокерамика.

Leave a Reply

Your email address will not be published.