Клиничен случай no.14

Пациент със счупени предни зъби.

Възстановяване с Еsthet X.

Leave a Reply

Your email address will not be published.