Клиничен случай no.10

Пациентка на 34 години с болки в 47-ми зъб поради обострен хроничен периодонтит.

Пролекувана е в 4 посещения. Контролната снимка след година показва липса на патологията.

Leave a Reply

Your email address will not be published.