Клиничен случай 39

Пациентка  на 52 с тежък пародонтит.Приложен лечебен протокол на Горната челюст с ErYag лазер.Стациониране на прогресивната костна деструкция ,стабилизиране на зъбната подвижност и възстановяване на естетката.

Leave a Reply

Your email address will not be published.