Клиничен случай 38

Пациент на 27 г.с налични млечни фронтални зъби 52,62.

Изваждане и едновременно имплантиране на 12,22 с поставяне на временни корони.​

Leave a Reply

Your email address will not be published.