Пациент на 27 г.с налични млечни фронтални зъби 52,62.
Изваждане и едновременно имплантиране на 12,22 с поставяне на временни корони.​