Защо е безопасно да се лекувате Lazer Dental Centre при епидемия с CoVID19

В Lazer Dental Centre се спазват противоепидемич-ните мерки препоръчани от Националния Център по заразни и паразитни болести .Центърът разполага със стоматологичен юнит Kavo Estetica 70 koйто е от най-висок международен клас притежаващ система за вътрешна дезинфекция компютърно регулирана.Дезинфекционните вещества Decasep-tol и Oxygenal 6 впръскват във ендогенната система на юнита предпазвайки пациентите от кръстосани инфекции.Автоклавирани инструменти в MELAG индивидуално опаковани са 100 % сигурни при лечението.Спазват се препоръчителните стерилизационни експозиции за целия инструмен-тариум.Всекидневно се използва бактерицидна лампа стерилизираща въздуха и помещенията и всички повърхности .