Д-р Стефанова Ортодонтия ​

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюститеortodontska_praktika_doktor_stefanova. Името ортодонтия е с гръцки корен и е съставно от гръцката дума ortho – правилен и odons – зъб.
Ортодонтското лечение не е свързано само с правилната подредба на зъбите, но може и да контролира и модефицира разтежа на лицевите кости. Основните й цели са оптимизиране на функциите на лицево-челюстния комплекс (дъвкателния процес) и постигане на оптимална естетика на съзъбието и прилежащите структури – променя се цялостния вид на лицето, профила на устните, съотношението между трите лицеви етажа.
Ортодонтските деформации не са само естетичен дефект. Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.
Ортодонтското лечение  може да се провежда във всички възрасти.
Най-добре е първият преглед при ортодонт да се направи на 7 годишна възраст и той да определи дали има нужда от лечение, кога е най-добре да започне то и с какви апарати. Ако на този етап не се налага някаква намеса, е добре да се направи втора и трета консултация през 1 – 1,5 година, за да се проследи смяната на зъбите и да се избере най-подходящия момент за намеса, така че с възможно по-леки апарати за по-кратко време да се постигне максимален резултат.
Снемаемите апарати (пластмасовите шини) са подходящи за деца с млечно и смесено съзъбие . Основният апарат, които се използва е лингвалната пластинка (това е стандартната шина за изправяне на зъбите), най-често употребявани във възраста до около 18 год. Тя е евтина и резултатите са добри при редовно носене. Най-новите тенденции налагат използване на нови материали и техники с големи вариации.
При пациенти с постоянни зъби брекетите са единствения начин да се подредят зъбите и да се коригира захапката. Брекетите са метални или керамични пластинки, които се позиционират внимателно върху повърхността на всеки зъб. Те са така устроени, че позволяват преместване на зъба в трите равнини, което позволява постигане на правилен краен резултат. Ортодонтското лечение е продължително – около 1,5–2 години в зависимост от конкретния случай. Причината за това е, че преместването на зъбите е свързано с резорбция на кост и с образуване на нова. Пълноценна нова кост може да се образува под действието на слаба сила, действаща постоянно за дълго време. По време на лечението са нужни посещения за активиране на брекетите през 4, 6 или 8 седмици в зависимост от етапа на лечение. По-дългите отсъствия удължават и затрудняват лечението, но не го правят невъзможно. Понякога се налагат и извънредни посещения поради разлепен брекет, бодяща тел и др., затова най-добре е човек да се лекува там, където живее.
Запазването на получения резултат е важно колкото самото лечение. След свалянето на брекетите задължително се слага апарат (ретенционен апарат, ретайнер), който държи зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. Обикновено това е съвсем тънка, но много здрава тел, която се залепва върху задната повърхност на долните и на горните резци и кучешки зъби. Тя е много елегантна, не се вижда и не пречи на говора и на храненето. Трябва да стои поне колкото е било активното лечение. През този период пациентите идват през 6 месеца, за да се уверим, че всичко е наред.