Публикации

Клиничен случай no.27

Пациентка, имплантирана трансгингивално с Q-имплант пети горе в ляво на 18.06.2012г. Read more

Клиничен случай no.28

Пациентка на 58 години с композитни фасети и кариес нерезистентно съзъбие. Read more

Клиничен случай no.25

Пациент на 49 години с извадени преди 17 години зъби – 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми горе ляво. Read more

Клиничен случай no.24

Пациентка на 57 години с изваден 23-ти зъб. Read more

Клиничен случай no.23

Дете на 7 години. Френулотомия с Lite Touch след локално обезболяване. Read more

Клиничен случай no.22

Разкриване на импланти с LITETOUCH Er:YAG и поставяне на гингивоформери. Read more

Клиничен случай no.21

Пациентка на 25 години, с хроничен пулпит на 37-ми зъб и много нисък праг на болка. Read more

Клиничен случай no.20

Дете на 16 години с ортодонтска аномалия и хипертрофия на гингивата около 12-ти, 13-ти, 14-ти и 15-ти зъб. Read more

Клиничен случай no.19

Пациентка на 46 години с нелекуван генерализиран пародонтит и разклащане на първи и втори зъб горе дясно. Read more

Клиничен случай no.18

Пациентка на 23 години, желаеща да промени формата на зъбите си, без те да се пилят и умъртвяват, на минимална цена. Read more