Клиничен случай no.8

Пациент на 57 години с дефекти на двата първи зъба.

Възстановяване с Estet X.