Клиничен случай no.23

Дете на 7 години. Френулотомия с Lite Touch след локално обезболяване.