Зъбни импланти

През последните 25 години зъбните импланти промениха облика на денталната медицина. В основата на успешното имплантиране стои остеоинтеграцията – процес, чрез който повърхността на импланта се свързва с костта. Остеоинтеграцията дава възможност за дълготрайно натоварване на импланта като собствен зъб за десетилетия без усложнения.

Начините за поставяне на импланти са два:
– с разрез на венеца и шевове
– без рязане – трансгингивално

zabni-implanti

Трансгингивалното поставяне на едночастови импланти има изключително предимство за пациента – безболезнен постоперативен период и възможност за натоварване веднага след имплантирането. Пациентът си тръгва със зъб веднага след имплантацията. Включването на високоенергиен лазер по време на имплантирането създава стерилност на оперативното поле, атравматичност и сигурност на лечебния резултат. Правилното планиране, анализът на дигиталния скенер и използването на индивидуален хирургичен водач осигуряват точно позициониране в костта на оптимално разстояние от съседните зъби и анатомични особености – максиларен синус и долночелюстен канал.

При пациенти без достатъчно кост има две възможности за имплантация.
Първата е чрез остеоинтеграция, като за целта се присажда кост (bone grafting) и след това се имплантира. Най честите клинични процедури за увеличаване на костната основа са Sinus lift, Lateral bone augmentation, Horizontal bone augmentation.
Втората възможност за имплантиране, когато няма достатъчно кост е без остеоинтеграция – с базални импланти. Базалните импланти се закотвят за периоста на максиларния синус, пода на носната кухина, периоста на долната челюст.

Противопоказанията за имплантиране са абсолютни и относителни.

Когато абсолютните са налице не се имплантира – остеопороза, злокачествени заболявания на костите, лечение с бифосфонати. Относителни – диабет, тютюнопушене, скърцане със зъби, венечни заболявания и др.

При относителните противопоказания се прилагат допълнителни лечебни процедури, които позволяват имплантиране. Съвременната имплантология дава възможност за поставяне на имплант веднага след изваждане на зъб. Този метод на лечение, освен че възстановява естетиката на съзъбието веднага, предпазва костта от атрофия (свиване) и като резултат нарушена естетика.

Методът на имплантиране, който се използва в Лазерен дентален център е Трансгингивално имлантиране с помощта на Високоенергиен лазер Lite Touch, немски Q implants Trinon titanium и швейцaрски импланти Ihde implants.