Лингвалните брекети – Д-р Стефанова

Лингвалните брекети са съвсем невидими. Поставят се по вътрешната повърхност на зъбите, което ги прави напълно незабележими. Лингвалните брекети са превъзходен избор за по-възрастни пациенти, които желаят да подобрят естетиката и функцията на зъбите си, без никой да разбере. Съществуват два типа лингвални брекети – 2D за лечение на по-леки случаи и 3D за по-сложни и дълги случаи. Също така освен класическите лингвални брекети, вече се предлагат и самолигиращи-лингвални брекети за по-лесно и свободно изправяне на зъбите. Поставянето може да бъде директно, но в лингвалната ортодонтия индирект бондинга е стандарт за бързина, ефективност и комфорт на поставяне. Лингвалните брекети са идеални за хора които искат да подобрят усмивката си, без да позволяват това да смущава работата и социалния им живот. Read more

Д-р Стефанова Ортодонтия ​

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюститеortodontska_praktika_doktor_stefanova. Името ортодонтия е с гръцки корен и е съставно от гръцката дума ortho – правилен и odons – зъб.
Ортодонтското лечение не е свързано само с правилната подредба на зъбите, но може и да контролира и модефицира разтежа на лицевите кости. Основните й цели са оптимизиране на функциите на лицево-челюстния комплекс (дъвкателния процес) и постигане на оптимална естетика на съзъбието и прилежащите структури – променя се цялостния вид на лицето, профила на устните, съотношението между трите лицеви етажа.
Ортодонтските деформации не са само естетичен дефект. Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.
Ортодонтското лечение  може да се провежда във всички възрасти.
Най-добре е първият преглед при ортодонт да се направи на 7 годишна възраст и той да определи дали има нужда от лечение, кога е най-добре да започне то и с какви апарати. Ако на този етап не се налага някаква намеса, е добре да се направи втора и трета консултация през 1 – 1,5 година, за да се проследи смяната на зъбите и да се избере най-подходящия момент за намеса, така че с възможно по-леки апарати за по-кратко време да се постигне максимален резултат.
Снемаемите апарати (пластмасовите шини) са подходящи за деца с млечно и смесено съзъбие . Основният апарат, които се използва е лингвалната пластинка (това е стандартната шина за изправяне на зъбите), най-често употребявани във възраста до около 18 год. Тя е евтина и резултатите са добри при редовно носене. Най-новите тенденции налагат използване на нови материали и техники с големи вариации.
При пациенти с постоянни зъби брекетите са единствения начин да се подредят зъбите и да се коригира захапката. Брекетите са метални или керамични пластинки, които се позиционират внимателно върху повърхността на всеки зъб. Те са така устроени, че позволяват преместване на зъба в трите равнини, което позволява постигане на правилен краен резултат. Ортодонтското лечение е продължително – около 1,5–2 години в зависимост от конкретния случай. Причината за това е, че преместването на зъбите е свързано с резорбция на кост и с образуване на нова. Пълноценна нова кост може да се образува под действието на слаба сила, действаща постоянно за дълго време. По време на лечението са нужни посещения за активиране на брекетите през 4, 6 или 8 седмици в зависимост от етапа на лечение. По-дългите отсъствия удължават и затрудняват лечението, но не го правят невъзможно. Понякога се налагат и извънредни посещения поради разлепен брекет, бодяща тел и др., затова най-добре е човек да се лекува там, където живее.
Запазването на получения резултат е важно колкото самото лечение. След свалянето на брекетите задължително се слага апарат (ретенционен апарат, ретайнер), който държи зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. Обикновено това е съвсем тънка, но много здрава тел, която се залепва върху задната повърхност на долните и на горните резци и кучешки зъби. Тя е много елегантна, не се вижда и не пречи на говора и на храненето. Трябва да стои поне колкото е било активното лечение. През този период пациентите идват през 6 месеца, за да се уверим, че всичко е наред.

Transgingivalno-implantirane-s-dentalen-lazer

Трансгингивална имплантация с дентален лазер (видео)

Трансгингивална имплантация с високоенергиен дентален лазер на пациент с обеззъбена горна челюст и невъзможност за класическо протезиране с тотална протеза.
Read more

Qualitative and quantitative assessment of parodontopathogenes in endodontium of teeth affected by Parodontitis with 50% or more bone loss

The role of these microorganisms as a source of toxins and for development of Parodontitis

Read more

Prevotella Intermedia

Prevotella Intermedia is a gram negative obligate anaerobic pathogen involved in periodontal infections, gingivitis, periodontitis and often in Acute necrotizing ulcerative gingivitis. Read more

Приложение на Er: YAG дентален лазер върху твърдите зъбни тъкани

Препарация на два цервикални кариеса без упойка с дентален лазер LITE TOUCH™. Read more

Връзката УСТА-ТЯЛО: 6 причини поради които вашата устна хигиена ви помага да се чувствате добре

Грижата за устата ви – зъбите и венците – играе по-голяма роля от това да имате ослепителна бяла усмивка. Read more