Dr. Koleva - Clinical Case no.30

Клиничен случай no.30

Пациент на 46 години с Parodontitis generalisata. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.26

Клиничен случай no.26

Пациент на 27 години с екстрахиран шести зъб. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.27

Клиничен случай no.27

Пациентка, имплантирана трансгингивално с Q-имплант пети горе в ляво на 18.06.2012г. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.28

Клиничен случай no.28

Пациентка на 58 години с композитни фасети и кариес нерезистентно съзъбие. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.25

Клиничен случай no.25

Пациент на 49 години с извадени преди 17 години зъби – 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми горе ляво. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.24

Клиничен случай no.24

Пациентка на 57 години с изваден 23-ти зъб. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.23

Клиничен случай no.23

Дете на 7 години. Френулотомия с Lite Touch след локално обезболяване. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.22

Клиничен случай no.22

Разкриване на импланти с LITETOUCH Er:YAG и поставяне на гингивоформери. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.21

Клиничен случай no.21

Пациентка на 25 години, с хроничен пулпит на 37-ми зъб и много нисък праг на болка. Read more

Dr. Koleva - Clinical Case no.20

Клиничен случай no.20

Дете на 16 години с ортодонтска аномалия и хипертрофия на гингивата около 12-ти, 13-ти, 14-ти и 15-ти зъб. Read more