Клиничен случай 41

Трансгингивално имплантиране на едночастов Trinon Q implant

Leave a Reply

Your email address will not be published.